beeldengensoo.nl

WEBSITE ANNA GOOSEN


I N L E I D I N G

Mijn werk is een reflectie van ervaringen, emoti es en gevoelens. Ik ervaar en observeer alle soorten van emotie zeer intensief, niet alleen bij mijzelf maar ook bij anderen.

Emoties zie ik als een bewegende lijn en daarmee ga ik aan de gang. Het is de basis van waaruit ik werk en waardoor uiteindelijk via mijn handen een plastiek ontstaat. Al wroetend in de was of klei probeer ik een spanning te leggen tussen emotie en vorm.

De rode draad door mijn werk is "De Dans". Eén van de mooiste uitingsvormen van emotie en beweging. Door de gepassionneerde energie en de organische bewegingsstijl ervaar ik de dans als een gevoelige intimiteit, die samensmelt met de muziek. Die bewegingslijn is mijn muze.

Door het ervaren en observeren ontstaat een bewegingslijn in mijn hoofd waarbij een onaantastbaar beeld ontstaat, waarbij een emotie vrijkomt. Uiteindelijk verstilt 't zich in een tastbaar beeld.

Met mijn keramisch- en vrij werk en ook met mijn fotografie probeer ik andere uitingsvormen te laten zien. Ook humor, fantasie en thema's en reizen spelen daarbij een rol.


Round corners